برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

ست پیچگوشتی JAKEMY JM-8127

Slotted: 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 /4.0 Phillips: 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 Torx: T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 Hex: H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0 Pozi: Pz0/ Pz1 Triangle: 2.0 / 2.3 Tri-wing: Y2.0 / Y3.0 Star: 0.8 / 1.2 Socket: M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5 U-Shaped: U2.6 Round: 1.0

ناموجود
محصولات مرتبط
روش های ارتباط با ما